Przedszkole katolickie Warszawa przedszkolembf.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno

Misja Przedszkola - Przedszkole katolickie Warszawa

Zapraszamy dzieci w wieku od 2,5 do 6  lat do naszego przedszkola.

Czekamy na kontakt telefoniczny.
Katarzyna Mech i Danuta Graczyk

Pobyt w naszym przedszkolu to radosny czas zdobywania podstawowych umiejętności, wiedzy o otaczającym nas świecie oraz pierwszych doświadczeń w relacjach z rówieśnikami. To wszystko pod opieką wykwalifikowanych i przyjaznych nauczycieli. Proces wychowawczy prowadzimy w oparciu o system wartości uznanych przez Kościół katolicki, w szczególności personalistycznej koncepcji człowieka jako osoby, głoszony przez św. Jana Pawła II. W naszych oddziaływaniach chcemy uwrażliwić dziecko na dobro i piękno oraz wypracować właściwe postawy moralne.

Dlaczego Przedszkole Edukacyjne ? Ponieważ dziecko pomiędzy trzecim a piątym rokiem życia ma zarówno duże potrzeby , jak i możliwości poznawcze. Niemalże chłonie rzeczywistość wszystkimi zmysłami..Chcemy to wykorzystać Aranżujemy tzw. sytuacje edukacyjne, w których wykorzystujemy otwartość i ciekawość dzieci. Poprzez obserwację, ruch, zabawę, muzykę i wykonywanie konkretnych czynności wychowankowie zdobywają wiedzę i potrzebne umiejętności.

Działamy w pięciu sferach rozwoju: intelektualnym , fizycznym , duchowym , emocjonalnym i społecznym.

Rozwój intelektualny przez dobrze przemyślane i dostosowane do możliwości i potrzeb dziecka zajęcia edukacyjne.

Rozwój fizyczny rozumiemy jako ogromną i zaniedbaną dzisiaj potrzebę ruchu . Realizujemy ją codziennymi zajęciami na świeżym powietrzu i organizowaniem wycieczek rekreacyjno - sportowych.

Rozwój duchowy zapewniamy przekazując z miłością chrześcijańską wizję i rozumienie świata.

Rozwój emocjonalny poprzez wnikliwą obserwację dziecka , pomoc w trudnych dla niego sytuacjach i współpracę z rodzicami .Wszystko po to, aby wspierać wychowanków w opanowaniu trudnej umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami.

Rozwój społeczny jest podstawowym celem naszych zabiegów wychowawczych. Przygotowujemy dziecka do życia w społeczeństwie. Od przedszkola rozpoczynamy drogę formowania wartościowego i aktywnynego członka naszego społeczeństwa.